Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

5587 9d0d 390
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viaiblameyou iblameyou
Live, travel, adventure, bless and don't be sorry.
— Jack Kerouac
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiblameyou iblameyou
9237 9536 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
4669 1e84 390
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou

January 20 2020

Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialatusek latusek
Pamiętaj, każdego dnia możesz zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia lub możesz nie robić niczego. W każdym przypadku podejmujesz decyzję.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viairbjarbirb irbjarbirb
5678 0991 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairbjarbirb irbjarbirb
0945 65cf 390
Reposted fromnutt nutt viairbjarbirb irbjarbirb
2336 7941 390
Reposted fromcontigo contigo viairbjarbirb irbjarbirb
6462 dbc1 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
1837 a2b3 390
Reposted fromdjLangley djLangley viaszlugtime szlugtime
3712 d839 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
8141 502f 390
Reposted fromdygoty dygoty viairbjarbirb irbjarbirb
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
8894 9435 390
Reposted frompiehus piehus viairbjarbirb irbjarbirb
7670 6e11 390
5760 6a58 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl