Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

8637 dafb 390
2602 d775 390
8545 495c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viachouette chouette
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaciarka ciarka
8703 cd17 390
Reposted fromretaliate retaliate viaciarka ciarka
0504 16be 390
Reposted fromIzzabel Izzabel viakrainakredek krainakredek
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viakrainakredek krainakredek

June 26 2017

Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viainyou inyou
Zajmij się tym, co dla Ciebie możliwe, a niemożliwe zostaw Bogu.
Reposted fromupinthesky upinthesky viainyou inyou
5118 d3ff 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viainyou inyou
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viainyou inyou
2188 5242 390
1713 0c14 390
Reposted frominfinitearms infinitearms viainyou inyou
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viainyou inyou
2261 fbd2 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainyou inyou

June 10 2017

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl