Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viainyou inyou

June 04 2017

9123 e411 390
cliche.
Reposted bylekkaprzesadanieobecnoscmexicolaakyszki-adiazazelshitsuriOwTheEdgefridays-karmafrytkatosiayourhabitseverakinyoutackgnolnerdaneltalulaSylvkabansheWlodarabylejakabeinthekateistruelittlefoolheartbreakpatsssyBirdofParadiseloveisnobigtruthfreewaydenianjoannnawinnym-swieciehoudaseeyousoon2708louvedotknijisterignoratiiongronsakeravemariadziompikkumyycountingmelonelypassengerDagarhenpassingbirdfalkaarusalkadmiralpetitdaisywinnym-swiecieeternaljourneyemtezmazupemoniczkuu
Czasami jest tak w życiu, że aby cokolwiek się zmieniło - trzeba zmienić wszystko
— o Boże
Reposted fromstrangeme strangeme viakrainakredek krainakredek
4808 2d74 390
Reposted fromfilology filology viakrainakredek krainakredek
4596 4caf 390
Reposted fromkyte kyte viairbjarbirb irbjarbirb

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
3972 f6e2 390
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaiblameyou iblameyou
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viakrainakredek krainakredek
9537 8a58 390
Reposted fromverronique verronique viaciarka ciarka
3426 dc32 390
Reposted fromfelicka felicka viairbjarbirb irbjarbirb
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairbjarbirb irbjarbirb
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairbjarbirb irbjarbirb
8159 8366 390
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl