Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

5532 9fdc 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaraindrops raindrops
1637 40c1 390
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaola-la ola-la
3009 c459 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viawolalabym wolalabym
6588 efb7 390
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawolalabym wolalabym
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoll oll
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll
1904 0d91 390
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate
4414 cfc5 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaciarka ciarka
1777 9a9e 390
Reposted fromohnina ohnina viaoll oll
4772 379a 390
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaoll oll
7812 f21a 390
Reposted fromznikajac znikajac viachouette chouette
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viachouette chouette

April 21 2017

Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
7562 2688 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaoll oll
2086 4585 390
Reposted fromdouble double viairbjarbirb irbjarbirb
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viaciarka ciarka
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viaciarka ciarka
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viaciarka ciarka
Reposted fromoll oll viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl