Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Reposted fromavooid avooid viatoffifee toffifee
Zaskakujące jest jak wiele ludzi idzie przez życie nie uświadamiając sobie, że ich uczucia względem innych ludzi są w dużej mierze determinowane przez uczucia wobec samego siebie, a jeśli nie czujesz się komfortowo ze sobą, nie możesz czuć się komfortowo z innymi.
— Sydney J. Harris
Reposted fromstormymind stormymind viatoffifee toffifee
5757 c1e9 390
Reposted fromdossya dossya viazapachsiana zapachsiana
5673 5b85 390
Reposted frombookinistka bookinistka viazapachsiana zapachsiana
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
9080 761e 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viazapachsiana zapachsiana
Najpierw musisz uporządkować siebie. Poukładać środek duszy. Wyczyścić serce z ran, zadrapań i lęków. Objąć łagodną myślą. Dopiero gdy ogarniesz tę wewnętrzną lawinę, to drżenie łez, kolan i powiek, zobaczysz, jak szybko będzie porządkował się świat zewnętrzny. Jak mocno będzie cię zachwycał.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
5302 a7f1 390
Reposted fromnoone97 noone97 viazapachsiana zapachsiana
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
3877 67f2 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viazapachsiana zapachsiana
5575 c813 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazapachsiana zapachsiana
9077 d4fb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
7697 1b73 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viatoffifee toffifee
8748 a331 390
Reposted fromszponovic szponovic viatoffifee toffifee
Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''

March 19 2018

0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viairbjarbirb irbjarbirb
1646 9219 390
Reposted fromtempak tempak viachouette chouette
8795 729f 390
Keith Richards, Tina Turner & David Bowie, NYC 1983
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourhabit yourhabit
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl