Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

2027 10c4 390
Reposted fromzciach zciach viaraindrops raindrops
5237 452c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
3086 272b 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viaiblameyou iblameyou
1887 d03d 390
Reposted fromregcord regcord viayourhabit yourhabit
3908 0989 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viazapachsiana zapachsiana
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
3312 13f2 390
Reposted fromyikes yikes viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic vianicdostracenia nicdostracenia

September 18 2018

5300 e72f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatoffifee toffifee
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
0654 bcb7 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatoffifee toffifee
4703 fd6c 390
Reposted frommonique92 monique92 viatoffifee toffifee
Reposted frommrrru mrrru viatoffifee toffifee
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl