Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

7906 05c3 390
Reposted fromseaoflove seaoflove viatoffifee toffifee
Reposted frombluuu bluuu
9032 3d92 390
Reposted fromgreens greens viayourhabit yourhabit
0031 c144 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viayourhabit yourhabit

October 19 2018

8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain vianicdostracenia nicdostracenia

October 18 2018

5817 e386 390
Reposted fromoll oll
5377 142b 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoll oll
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viaoll oll
5534 c48d 390
pan Pakalu mnie rozumie.
It takes a long time for people to recognize their soul mates when they have too limited an idea of who they are themselves.
— Theodore Zeldin
Reposted frominto-black into-black viatoffifee toffifee
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
1018 38cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourhabit yourhabit
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromwagabunda wagabunda viairbjarbirb irbjarbirb
Dzwonił do mnie rano, w dzień, czasami nawet w nocy i mówił podnieconym, niecierpliwym głosem: "Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć". I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Bo to ja, a nie kto inny, miałam wysłuchać opowieści o jego sukcesie, porażce, wzruszeniu, planie lub pomyśle. Jako pierwsza. Absolutnie pierwsza. I to był dla mnie prawdziwy dowód miłości. Przez sześć lat nie powiedział mi ani razu, że mnie kocha, ale za to ja słuchałam wszystkiego pierwsza. Dla mnie już do końca życia żadne "kocham cię" nie zastąpi tego "słuchaj", muszę ci coś natychmiast opowiedzieć".
— J.L. Wiśniewski "Kulminacje"

October 14 2018

October 10 2018

tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka vianicdostracenia nicdostracenia
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vianicdostracenia nicdostracenia
8994 8949 390
Reposted frommartrol martrol viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl